Aktuální změny v přijímacím řízení v souvislosti s epidemií COVID-19 naleznete v sekci
"PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ". 

 

PROVOZ ŠKOLY PRO ŽÁKY od 8. června 2020

Od 8. června 2020 do konce školního roku 2019/2020 je umožněna prezenční přítomnost žáků ve škole za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Bližší informace podají třídní učitelé a bezpečnostní principy jsou obsaženy v Pokynu ředitelky školy č.j. EDUPAR/327/2020 ze dne 27. května 2020.

 

Mimořádné opatření

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu
a týká se všech žáků a studentů. 
Mimořádné opatření se týká všech škol bez ohledu na zřizovatele – tedy
veřejných i soukromých.
Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní,
večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky
školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního
vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

 

 

Partner na poli vzdělávání a garant nového zaměření Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích Metropolitní univerzita Praha
Jsme členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, což dokládá obdržený Certifikát kvality.
Metropolitní univerzita Praha .
SSSCMS

Náš YouTube kanál

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce