Představení oboru

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 18-20-M/01 Informační technologie - jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

Zaměření na audiovizuální technologie v rámci oboru znamená, že se student bude věnovat zejména oblasti audio a video tvorby, tedy technologiím, které mají velký význam například v moderním marketingu.

Technika se neustále vyvíjí a pokrok je v této oblasti velmi patrný. Toto studijní zaměření si klade za cíl jít s dobou a seznamovat studenty s nejnovějšími trendy v této oblasti. Na své si přijde jak techničtěji zaměřený student, kterého zajímá především technologie, tak kreativní student, kterého zajímají spíše samotné výtvory a jejich užití v praxi.

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru (např. UTB FMK Audiovizuální tvorba), může začít vlastní podnikání nebo se uplatnit jako zaměstnanec například v regionálním zpravodajství (zpracování podkladů, příprava materiálů), a to jak pro televizi, tak ostatní média - tisk, rozhlas, webové informační portály a podobně.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce