Představení oboru

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 18-20-M/01 Informační technologie - jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

Zaměření na bezpečnost v ICT v rámci oboru znamená, že se student bude věnovat zejména oblasti zabezpečení (nejen) firemních systémů, sítí nebo aplikací. Získá přehled o bezpečnostních zásadách při práci se sociálními sítěmi, obecně na internetu i na koncových zařízeních. Samozřejmostí jsou poznatky z kryptografie i základy boje proti narušení sítě (sledování, odposlech komunikace). Získá tedy velmi solidní základ pro své další uplatnění ať již v praxi nebo studiu.

Nejsou opomíjeny ani další důležité oblasti jako třeba právní rámec celé problematiky jak v ČR tak EU, sociologické a psychologické aspekty bezpečnosti a další zajímavé oblasti. Bezpečnost v ICT je velmi komplexní obor.

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru (např. na Metropolitní univerzitě Praha, což je i garant tohoto zaměření) nebo se uplatnit například jako pracovník uživatelské podpory, analytik bezpečnostních rizik, správce ICT ve firmě nebo cokoli co jen student bude chtít. Pole působnosti absolventa tohoto zaměření je velmi široké.

Garant zaměření - Metropolitní univerzita praha

Metropolitní univerzita Praha

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce