Besedy Rizika online a Závislosti online

V rámci prevence sociálně patologických jevů se na naší škole dnes konaly besedy o rizicích a závislostech online světa.

RNDr. Bc. Ludvík Hanák studentům IT oboru představil typy rizik jako je online komerce, získávání a uchovávání osobních údajů online, nebezpečí nadměrného používání sociálních sítí, závislost na počítačových hrách apod. S našimi studenty velmi podrobně prodiskutoval příznaky závislostí, a jak lze rozpoznat hranici mezi závislostí a pouhým zájmem.

Pro studenty ekonomického oboru byla připravena beseda Hazard kolem nás o patologickém hráčství a rizicích tohoto jevu obzvláště pro mladé lidi. Na konkrétních příkladech gamblerů se dostalo studentům rad a doporučení, jak nepropadnout této závislosti a stadia uzdravování již pokročilého gamblerství. Z ohlasů a dotazů v průběhu besed bylo vidět, že tento preventivní vzdělávací program naše studenty zaujal a věříme, že je poučil a přiměl se zamyslet nad využíváním svého volného času na sociálních sítích a internetu. 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce