Besedy s policií

Na půdě školy se v prosinci uskutečnila beseda s Městskou policií Pardubice. Postupně se jí zúčastnily 1. – 3. ročníky. 

"Byli jsme postupně informováni o pravomocích městské a státní policie, zjistili jsme, jaké dopady mají přestupky a naopak jaké trestné činy."

Velkým tématem bylo odsouzení mladistvých do 18 let a jejich záznam v trestním rejstříku. K tomuto tématu se vztahoval samozřejmě pobyt ve věznicích. Žáci byli seznámeni i s novým druhem výkonu trestu – tzv. otevřenou věznicí. Tento druh nápravného zařízení v naší republice již existuje. Jeho cílem je lepší příprava vězňů na život na svobodě a snížení jejich recidivy. V poslední části diskuze byla nastíněna témata jako šikana, kyberšikana a stalking. 

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce