ČS - Můj Potenciál vol. 3

Daniel Škeřík a Martin Holan jsou žáci třetího ročníku oboru Ekonomika, kteří byli vybráni jako jedni z mnoha přihlášených účastníků na základě výběrového řízení v rámci projektu České spořitelny Můj Potenciál vol. III.

Kurz započal 10. října 2017 a skončil závěrečnou prezentací projektů 6. února 2018. Na prvním setkání obdrželi účastníci harmonogram se všemi naplánovanými kurzy / workshopy. Témata workshopů týkající se např. Digi punku, Reklamy bez reklamy, Big Surprise či týmové spolupráce byla velmi zajímavá a z každého setkání si účastníci odnesli vždy nějaké nové ponaučení, zkušenosti a znalosti. Kurzy nezahrnovaly pouze teoretické poznatky, ale také mnoho praxe, jelikož se kurzu účastnili i sami zaměstnanci České spořitelny.

V listopadu byli účastníci na základě testovacích metod rozděleni do týmů a bylo jim přiděleno téma, na kterém museli spolupracovat a v rámci závěrečného setkání prezentovat. Téma znělo: Aplikace budoucnosti -úkolem bylo zapojit kreativitu a fantazii, jak by v této blízké době mohla taková nová mobilní aplikace fungovat a na jaké bázi. Všichni týmoví pracovníci všech skupin museli práci na projektu věnovat i nějaký ten čas po škole a po zaměstnání, přesto pracovali na projektu se zapálením a nadšením. Pro každého bylo velkou motivací zvítězit s nejlepším nápadem, ačkoli konkurence byla velice silná.

„Projekt od České spořitelny se mi líbil, krom jednoho workshopu jsem se zúčastnil všech. Týkaly se IT, marketingu, jak se správně připravit na výběrové řízení, práce v týmech nebo pro mě nejlepšího beseda s podnikatelem a aktuálně zaměstnancem ČS Standou Gálikem. Do budoucna věřím, že mi tento projekt i získaný certifikát pomůže v pracovním i běžném životě, a že zúročím své získané zkušenosti.“

                                                                                         Daniel Škeřík, 3. A

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce