Místní Cena Ď za Pardubice 2018

V druhé dubnovém týdnu 10. 4. 2018 jsme se se zástupci EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r.o. zúčastnili 18. ročníku krajského kola „Ceny Ď“ a tak měli možnost ocenit a předat „Místní cenu Ď v Pardubicích“, která hledá dobro a jeho zviditelnění.

Tento krásný projekt již po 18 let pořádá Richard Langer s manželkou Jitkou a my si moc vážíme toho, že můžeme být nápomocni jako spolupořadatelé při výběru nominací. Projekt není výjimečný jen tímto navrhovaným oceněním, ale především tím, že nás všechny vede k zamyšlení nad lidskými vlastnostmi, jako jsou obětavost, ochota pomoci druhým, skromnost….

V letošním roce EDUCA Pardubice nominovala tyto dobrodince:

  • RNDr. Josef Kubát - přínosy v oblasti vzdělávání a v matematice;  
  • Základní škola a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice - pomoc dětem s postižením, jejich rodinám i celé veřejnosti v různých oblastech života;
  • BK JIP Pardubice - práce s dětmi a mádeží, podpora nemocných dětí, např. projekt Hrajeme spolu za Pardubice, Čti s Beksou, aj.;
  • Hasičský záchranný Pardubického kraje - pomoc občanům v nouzi, přednášky, osvěta, nasazení lidského života.

Vítěznou nominaci nakonec proměnila Základní škola a praktická škola Svítání za pomoc postiženým dětem a jejich rodinám nejen ve vzdělávání, ale samozřejmě ve všech oblastech života. GRATULUJEME!!! Na předávání ceny Ď dorazila skupinka moc milých zástupců v hojném počtu v čele s Markétou Hujerovou - zástupkyní ředitelky a akci si nenechala ujít ani ředitelka školy Miluše Horská, která je zároveň 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

Zároveň děkujeme manželům Langerovým za skvělou organizaci a práci spojenou s tímto prestižním oceněním.

Více o Ceně Ď čtěte zde: https://goo.gl/DWBZ3t 

Těšíme se na další ročník 2019, ale ještě před tím na celostání kolo, které se uskuteční 7. června 2018 ve Stavovském divadle v Praze, kterého se budeme se studenty rovněž účastnit.

 

Ing. Monika Kohoutková

        Ředitelka školy

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce