Prevence je základ

Ve čtvrtek 16. a v pátek 24. dubna 2015 na naši školu zavítaly dvě metodičky prevence z Městské policie v Pardubicích.

Během několika 45 minutových besed se studenti seznámili s prací strážníků MP Pardubice, jejich právy a povinnostmi, a především se objasnil tak často zaměňovaný rozdíl mezi republikovou a městskou policií.

Besedy ve všech třídách byly zaměřeny na sociálně patologické jevy, jako jsou drogy, alkohol, hazard, šikana, trestné činy páchané na dětech, ale i dětmi, ochrana před těmito sociálně patologickými jevy a jejich právní následky. Největší zájem studentů vzbuzovaly příklady z praxe a také trestněprávní dopady pro jednání pod vlivem návykových látek a jejich nebezpečí pro konzumenty.

Věříme, že poutavé vyprávění obou strážnic bylo tou nejlepší prevencí před potenciálním nebezpečím číhajícím na mladistvé a napomohlo snížit motivy k problémovému chování.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce