Tříkrálová sbírka

Devět studentů naší školy se zapojilo do Tříkrálové sbírky.

První skupinka zahájila svoji činnost 4. 12. na společné slavnosti koledníků na Pernštýnském náměstí. V pátek a v pondělí v bílých kostýmech a s korunami na hlavách procházeli Rybitvím dům od domu. Zpívali koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psali na dveře K+M+B a letošní letopočet 2018.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným. Letos největší část sbírky pardubické charity půjde na rozšíření odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále na podporu mobilní hospicové péče, humanitární projekty v zahraničí a na pomoc při mimořádných událostech.

Studentům děkujeme a příští rok se této sbírky opět aktivně a s velkým nasazením zúčastníme.

Další, podrobnější informace lze získat na stránkách http://pardubice.charita.cz/ .

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce