Tříkrálová sbírka 2019

2 x 3 králové z EDUCY opět v akci! :-)

Šest studentů naší školy se zapojilo do Tříkrálové sbírky, v úterý 8. ledna v bílých kostýmech a s korunami na hlavách procházeli Rybitvím dům od domu, zpívali koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psali na dveře K+M+B a letošní letopočet 2019. Ve čtvrtek 10. ledna budou znovu koledovat, protože v některých domácnostech nebyli lidé doma a koledníky si vyžádali.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným. Letos největší část sbírky pardubické charity půjde na rozšíření odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále na podporu mobilní hospicové péče, humanitární projekty v zahraničí a na pomoc při mimořádných událostech.

Studentům děkujeme a příští rok se této sbírky opět aktivně a s velkým nasazením zúčastníme.

Další, podrobnější informace lze získat na stránkách http://pardubice.charita.cz/ .

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce