Workshop s právní tematikou

Dne 10. 1. 2018 se uskutečnila na naší škole pro studenty prvních a druhých ročníků série dvou právních seminářů prof. K. Klímy z Metropolitní univerzity v Praze.

 
První přednáška byla zaměřena na občanské právo. Témata, kterým byla věnována pozornost, byla: fyzická osoba a jeho svoboda, sousedské vztahy a odpovědnost za odložené věci. Každé téma bylo vysvětleno na konkrétních právních příkladech z praxe, a studenti tak měli možnost sami si vyzkoušet rozhodnout různé občansko-právní spory a vžít se do role žalobce i žalovaného.
Následující přednáška se týkala trestního práva. Největší zájem vzbudil trestní spor, ve kterém si studenti zkusili racionálně argumentovat a obhajovat svou stranu sporu. Na závěr všichni studenti jako soudci z lidu rozhodli o vině či nevině obžalovaného.
Na pokračování právních přednášek se můžeme těšit 31. 1. 2018, tentokrát však přímo na Metropolitní univerzitě v Praze, kde na studenty mj. čekají i  certifikáty o absolvování, které mohou být  součástí jejich budoucího CV.

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce