Informace k maturitní zkoušce 2018

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".Písemné maturitní zkoušky - jaro 2018

Spádová škola pro konání společné části MZ - podzim 2018

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2018

Jednotné časové schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období je od 15. 8. 2018 zveřejněno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz.

 • 3. září 2018 - matematika (DT), anglický jazyk (PP), německý jazyk (PP), ruský jazyk (PP)
 • 4. září 2018 - český jazyk a literatura (DT i PP)
 • 5. září 2018 - anglický jazyk (DT), něměcký jazyk (DT), ruský jazyk (DT)

 

Výpisy z přihlášek a jejich potvrzení - podzim 2018

Všem přihlášeným žákům k podzimnímu termínu MZ byly 2. 7. 2018 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 a to do úterý 10. 7. 2018.

Pokud je výpis z přihlášky v pořádku a žádné nesrovnalosti jste neshledali, je nutné vytisknout, podepsat, čitelně naskenovat a odeslat protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce taktéž na e-mail jitka.sykorova@educapardubice. Vše je možné vyřídit max. do pátku 20. 7. 2018! 

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky na podzimní termín MZ 2018

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 11. 6. 2018 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonu 777 774 961 a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pondělí 25. 6. 2018. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2018 - podzim

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - jaro 2018

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 13. června 2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti SPŠ stavební v budově vrátnice (ul. Sokolovská 150, Rybitví). Kromě čerstvých absolventů jsou srdečně zváni i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi apod. :-)

Kdo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, nechť informuje třídního učitele. Maturitní vysvědčení bude následně uložené u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové - převzetí vždy po předchozí domluvě (jitka.sykorova@educapardubice.cz, 777 774 961).

Výsledky DT a PP - odeslání žákům

V úterý 15. května 2018 byly všem zúčastněným maturantům zaslány na e-maily výsledky didaktických testů společné části MZ (AJ, ČJ, M) a v pátek 18. května 2018 výsledky PP z ČJL a AJ pro třídy 4. A a 4. C.

V pondělí 21. května 2018 byly maturantantům oboru IT (4. B a 4. D) zaslány výsledky hodnocení písemných prací z ČJ a v úterý 22. května výsledky hodnocení maturitních prací z AJ. 

Pokud jste některé výsledky neobdrželi, kontaktujte Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefonu 777 774 961.

Přezkum hodnocení výsledků DT a PP společné části MZ - ODVOLÁNÍ

Pokud někdo z maturantů neuspěl v některé části společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných prací, je možné podat proti tomuto hodnocení výsledků odvolání.

Jak postupovat?

U didaktických testů se obracejte na MŠMT, u písemných prací na Krajský úřad - veškeré info zde: http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html 

 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2018

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví v uvedený čas (raději však dříve) ve společenském oděvu do třídy 4. A, 1. patro, učebna č. 240. Termíny a časy jsou následující:

 • 4.A - pondělí 21. května 2018 v 8:30 hodin
 • 4.C - pondělí 21. května 2018 v 13:00 hodin
 • 4.B - pondělí 28. května 2018 v 8:00 hodin
 • 4.D - pondělí 28. května 2018 v 13:45 hodin

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2018

 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením přípravy!

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2018

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve pátek 16. března 2018 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. V tištěné podobě má Pozvánky u sebe i třídní učitel. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A - Mgr. Randáková, 4.B - Mgr. Procházková, 4.C - Mgr. Randáková, a 4.D - Mgr. Šulcová) - platí i pro ty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

 

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2018

 Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2018

K dispozici jsou následující časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2018 dané MŠMT:

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2018

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v pátek 8. 12. 2017 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit osobně Ing. Jitce Sýkorové, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 15. 12. 2017). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 21. 12. 2017. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu! Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky k MZ - jaro 2018

Od pondělí 13. listopadu 2017 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2018. Žáci 4. ročníků podávají přihlášku povinně (přihláška je jim tedy vygenerována automaticky - předání a vyplnění proběhne skrze třídní učitele). Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si musí přihlášku podat také (nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou - zástupce ŘŠ ohledně vygenerování přihlášky - není to automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. 12. 2017! Po tomto datu nebude již možné se k jarnímu termínu MZ 2018 přihlásit. Vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

 

Dokumenty k maturitní zkoušce 2018

Maturitní témata 2018

Maturitní práce s obhajobou 2018 – Informační technologie

Maturitní práce s obhajobou 2018 – Ekonomika a podnikání

 

Informace k maturitní zkoušce 2017

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".

Informace k podzimnímu termínu MZ se dočtete zde.

Maturitní vysvědčení - MZ podzim 2017

Od pátku 15. 9. 2017 jsou k vyzvednutí maturitní vysvědčení všech úspěšných absolventů, kteří konali didaktické testy, písemné práce nebo ústní zkoušky. Kontaktujte Ing. Jitku Sýkorovou a domluvte si převzetí - bez předchozí domluvy se může stát, že ji ve škole nezastihnete! Kontakt: jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo 777 774 961.

Protokol o výsledcích společné části MZ - podzim 2017

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky podzim 2017 si maturující studenti (úspěšní i neúspěšní) mohou vyzvednout proti podpisu u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové vždy po předchozí domluvě.

Pozvánky ke konání společné části MZ - podzim 2017

Ve čtvrtek 17. 8. 2017 byly všem žákům, kteří v podzimním termínu konají společnou část maturitní zkoušky (tzn. didaktické testy DT a písemné práce PP) odeslány pozvánky. Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétní čas na konkrétní škole. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961.

Spádová škola pro konání společné části MZ - podzim 2017

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - podzim 2017

Řádné, opravné a náhradní ústní maturitní zkoušky se budou konat v úterý 12. 9. 2017  (obor EP) a ve středu 13. 9. 2017  (obor IT) rozpis zde!

Dostavte se prosím s dostatečným předstihem před přípravou na Vaši zkoušku, předejde se tak zbytečným organizačním komplikacím - v případě, že se na zkoušku nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou na tel. 777 774 961, případně Ing. Moniku Kohoutkovou na tel. 774 704 042.

Ústní zkoušky se konají na adrese školy, tj. Sokolovská 150, 533 54 Rybitví, areál SPŠ stavební.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2017

Jednotné časové schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období je od 14. 8. 2017 zveřejněno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz.

 • 4. září 2017 - matematika (DT), anglický jazyk (PP), německý jazyk (PP), ruský jazyk (PP)
 • 5. září 2017 - český jazyk a literatura (DT i PP)
 • 6. září 2017 - anglický jazyk (DT), něměcký jazyk (DT), ruský jazyk (DT)

Výpisy z přihlášek a jejich potvrzení - podzim 2017

Všem přihlášeným žákům k podzimnímu termínu MZ byly 7. 7. 2017 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 a to do pátku 14. 7. 2017.

Pokud je výpis z přihlášky v pořádku a žádné nesrovnalosti jste nezjistili, je nutné vytisknout, podepsat, čitelně naskenovat a odeslat protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce taktéž na e-mail jitka.sykorova@educapardubice. Vše je možné vyřídit max. do pátku 21. 7. 2017! 

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky na podzimní termín MZ 2017

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 13. 6. 2017 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonu 777 774 961 a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pátku 23. 6. 2017. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2017 - podzim

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - jaro 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti SPŠ stavební v budově vrátnice (ul. Sokolovská 150, Rybitví). Kromě čerstvých absolventů jsou srdečně zváni i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi apod. :-)

Kdo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, nechť informuje třídního učitele. Maturitní vysvědčení bude následně uložené u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové - převzetí vždy po předchozí domluvě (jitka.sykorova@educapardubice.cz, 777 774 961).

Přezkum hodnocení výsledků DT a PP společné části MZ

Pokud někdo z maturantů neuspěl v některé části společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných prací, je možné podat proti tomuto hodnocení výsledků odvolání.

Jak postupovat?

U didaktických testů se obracejte na MŠMT, u písemných prací na Krajský úřad - veškeré info zde: http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html 

Výsledky DT a PP - odeslání žákům

V pondělí 15. května 2017 byly všem zúčastněným maturantům zaslány na e-maily výsledky didaktických testů společné části MZ (AJ, ČJ, M, RJ) - pokud jste výsledky neobdrželi, kontaktujte Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefonu 777 774 961.

Během pondělního odpoledne 15. 5. 2017 obdrží maturanti oboru EP (4.A a 4.C) rovněž hodnocení písemných prací z ČJ, AJ či RJ.

Během pondělního dopoledne 22. 5. 2017 obdrží maturanti oboru IT (4.B a 4.D) hodnocení písemných prací z ČJ a AJ.

 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2017

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví v uvedený čas (raději však dříve) ve společenském oděvu do třídy 4.B, 2. patro, učebna č. 331. Termíny a časy jsou následující:

 • 4.A - úterý 16. května 2017 v 8:10 hodin
 • 4.C - úterý 16. května 2017 v 13:00 hodin
 • 4.B - pondělí 22. května 2017 v 8:10 hodin
 • 4.D - pondělí 22. května 2017 v 12:30 hodin

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2017

 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám e-mailem neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením přípravy!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2017 - jaro

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2017

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve čtvrtek 2. března 2017 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A - Mgr. Šulcová, 4.B - Ing. Jedlička, 4.C a 4.D - Mgr. Bořilová) - platí i pro bývalé studenty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2017

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v úterý 13. 12. 2016 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit osobně Ing. Jitce Sýkorové, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 20. 12. 2016). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 20. 12. 2016. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu termínu a do těchto tříd by patřili! Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

 

Přihlášky k MZ - jaro 2017

Od pondělí 14. listopadu 2016 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2017. Žáci 4. ročníků podávají přihlášku povinně (přihláška je jim tedy vygenerována automaticky - předání a vyplnění proběhne skrze třídní učitele). Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si musí přihlášku podat také (nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou - zástupce ŘŠ ohledně vygenerování přihlášky - není to automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. 12. 2016! Po tomto datu nebude již možné se k jarnímu termínu MZ 2017 přihlásit. Vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

 

Písemné maturitní zkoušky - jaro 2017

K dispozici jsou následující časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2017 dané MŠMT:

Dokumenty k maturitním zkouškám 2017

Nejpozději do 31. 3. 2017:

 • žák odevzdá prostřednictví učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl ŘŠ (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílům ve školním seznamu)
 • žáci oborů EP i IT odevzají dle pokynů a zadání maturitní práci

Maturitní témata 2017

Maturitní práce s obhajobou – Informační technologie 2017

Maturitní práce s obhajobou – Ekonomika a podnikání 2017

 

 

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce