Představení oboru

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.
Zaměření školního vzdělávacího programu na mediální komunikaci znamená, že je kladen důraz především na praktické dovednosti psaného i mluveného projevu při komunikaci s veřejností a médii, dále také na znalost masmédií, etiky a stále se rozvíjejících nových trendů v oblasti marketingu.

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru, zejména v rámci mediálních studií, sociální a mediální komunikace, public relations, na ekonomických fakultách, případně fakultách pedagogických nebo filosofických apod.
Uplatnění absolventů v praxi je především v reklamních, marketingových a PR agenturách, v mediální sféře (tisk, rádio, televize, apod.), v politických a jiných subjektech občanské společnosti, v oddělení styku s veřejností, jako nižší a střední management ve firmách a institucích, jako tiskový mluvčí, ale může začít i s vlastním podnikání.
Absolvent se pohybuje především v oblastech: marketingových, obchodních, výrobních, cestovního ruchu, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví a daní, administrativy, personalistiky, ve službách, v oblastech státní správy a samosprávy a dalších.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce