O nás

Na naší střední škole studují téměř tři stovky žáků, nabízíme denní i dálkové studium a celkem 6 různých vzdělávacích programů ve dvou oborech. Cesta sem byla dlouhá a náročná – ale stála za to.

Škola s tradicí

Naše historie sahá až do roku 1992. Byli jsme tehdy první soukromou střední školou v pardubickém regionu. Hned od začátku jsme poskytovali úplné středoškolské vzdělání s maturitou, nejprve jen v ekonomickém oboru. Později se přidal i obor Informační technologie, který s časem nabýval na důležitosti. Dnes nabízíme obory oba - vybere si tak každý.

 

Nezůstalo jen u klasické výuky

Již od začátku jsme se snažili nebýt jen další střední školou, chtěli jsme nabízet víc. I proto jsme záhy umožnili i dálkovou formu studia, začali poskytovat rekvalifikační kurzy a školení k doplnění kvalifikace i pro další firmy a jednotlivce. To vše zpočátku v krásném prostředí města Lázně Bohdaneč, kde naše škola tehdy sídlila.

Škola dále rostla

Až do školního roku 2003/2004 škola sídlila v Lázních Bohdaneč, ale vzhledem k rostoucímu počtu studentů nám tato budova přestala stačit. Proto se celá škola k 1. září 2004 přestěhovala do nedalekého Rybitví, do areálu zdejší základní školy. Tady jsme mohli dále růst, rozvíjet se a mohli jsme tak rozšířit kapacitu školy o další třídu v každém ročníku.

Poslední stěhování zažila škola v roce 2015, kdy jsme se přesunuli do moderního středoškolského areálu jen několik set metrů od původního sídla.

Moderní škola

V současné době se ve škole nachází celkem osm kmenových tříd, multimediální učebna vybavená mimo jiné profesionálním grafickým softwarem od firmy Adobe, dvě jazykové učebny a přírodovědná laboratoř s veškerým potřebným vybavením pro výuku přírodních věd zajímavou formou – tedy hlavně pomocí praktických ukázek a pokusů. Kromě toho jsme držiteli Certifikátu kvality soukromé školy.

Na prostředí záleží

Studenti tráví v naší škole podstatnou část dne. I proto se snažíme udělat pobyt zde co nejpříjemnější, aby se žáci do školy těšili. Na chodbách jsou proto vytvořeny odpočinkové zóny, k dispozici je například „fotbálek“ nebo automat na jídlo a kávu.

I třídy se snažíme udržovat příjemné – najdete zde jednomístné lavice, takže je možné schéma třídy uzpůsobit prakticky jakýmkoli potřebám. Příjemnému prostředí pomáhá i jejich výzdoba, která je ve značné míře v režii samotných žáků. Třída prostě není jen místnost, kde probíhá výuka.

Rozumíme individuálním potřebám

Klademe důraz na příjemné rodinné prostředí a snažíme se udržovat úzký kontakt s rodiči žáků. Studentům je k dispozici výchovný poradce a také spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích. Formou individuálních studijních plánů vycházíme vstříc sportovcům, ale nejen jim. Věnujeme zvýšenou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslektikům) nebo nadaným žákům. Maximální počet žáků ve třídě je 28.

Moderní vybavení

Přestože je to těžké, snažíme se držet krok s dobou a stále zlepšujeme vybavení školy. Nejde jen o nábytek a třídy jako takové, ale například i o vybavení výpočetní technikou. Každá třída je vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem, všude je k dispozici kvalitní ozvučení. Celá škola je pokryta signálem školní bezdrátové sítě, která žákům umožňuje přístup ke školnímu e-learningovému prostředí i na internet.

Svým žákům nabízíme ale mnohem více a stále se své služby snažíme rozšiřovat a zlepšovat. Veškeré vybavení také průběžně vylepšujeme a měníme za modernější a lepší – vylepšování nás baví

 

Přijďte se podívat

Současná podoba školy je výsledkem dvacetiletého vývoje a zúročení všech zkušeností za tu dobu získaných. Je toho hodně co by se dalo ještě napsat, jako například že bereme ohled i na naše dojíždějící studenty a rozvrh je proto uspořádán tak, že první vyučovací hodina začíná až v 8.40 a škola nekončí později než v 15.00. Je toho prostě hodně.

Přijďte se k nám podívat a uvidíte sami! Mapku a kontakty naleznete zde.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty