Informace o čtyřletém maturitním studiu

Naše škola nabízí dvě formy čtyřletého studia, a to sice klasickou denní formu a dále pak dálkovou formu studia. Na obou formách studia jsou nabízeny obory Informační technologie (ŠVP Audiovizuální technologie a Počítačová grafia a design) a Ekonomika a podnikání (ŠVP Zahraniční obchod a logistika a Sportovní management).

Dokumenty platné pro aktuální školní rok (jako například učební plán nebo organizaci školního roku) najdete v sekci Úřední deska.

 

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

Zahraniční obchod a logistika

Sportovní management

Mediální komunikace

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

Počítačová grafika a design

Audiovizuální technologie

Mobilní aplikace

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a designInformace o dvouletém pomaturitním studiu

Naše škola nabízí dvě formy dvouletého pomaturitního studia, a to sice klasickou denní formu a dále pak dálkovou formu studia. Na obou formách studia jsou nabízeny obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání.

Dokumenty platné pro aktuální školní rok (jako například učební plán nebo organizaci školního roku) najdete v sekci Úřední deska.

 

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

Zahraniční obchod a logistika

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

Počítačová grafika a design

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a design

 

Úplata za vzdělání

Výše školného je uváděna za jeden školní rok, a je splatná ve dvou splátkách (za každé pololetí). V případě nejasností nebo jiných požadavků kontaktujte kancelář školy!

Škola má zaveden stipendijní program dle studijních výsledků žáků. Stipendium je pak vypočítáno procentem ze školného - více informací naleznete ve Stipendijním řádu, který je součástí Školního řádu.

Podrovné informace naleznete zde:

Úplata za vdělání

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce