Informace o čtyřletém maturitním studiu

Naše škola nabízí dvě formy čtyřletého studia, a to sice klasickou denní formu a dále pak dálkovou formu studia. Na obou formách studia jsou nabízeny obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání. 

 

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

Zahraniční obchod a logistika

Sportovní management

Finance a bankovnictví

   (nově od šk. r. 2020/2021)

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

Počítačová grafika a design

Audiovizuální technologie

Bezpečnost v ICT

IT ve veřejné správě

   (nově od šk. r. 2020/2021)

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a designInformace o dvouletém pomaturitním studiu

Naše škola nabízí dvě formy dvouletého pomaturitního studia, a to sice klasickou denní formu a dále pak dálkovou formu studia. Na obou formách studia jsou nabízeny obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání.

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

Zahraniční obchod a logistika

Sportovní management

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

Počítačová grafika a design

Bezpečnost v ICT

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a design

 

Úplata za vzdělání

Výše školného je uváděna za jeden školní rok, a je splatná ve dvou splátkách (za každé pololetí). V případě nejasností nebo jiných požadavků kontaktujte kancelář školy!

Škola má zaveden stipendijní program dle studijních výsledků žáků. Stipendium je pak vypočítáno procentem ze školného - více informací naleznete ve Stipendijním řádu, který je součástí Školního řádu.

Podrovné informace naleznete zde:

Úplata za vzdělání

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce