Školská rada

Dle §167 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ustanovil zřizovatel školy, s účinností ode dne 2. 9. 2015, počet členů Školské rady při EDUCA Pardubice – Střední odborné škole, s. r. o. na tři členy. 

 
Zřizovatelem školy byla do školské rady jmenována:
Ing. Adriana Staňková, narozena 18. prosince 1968.

Dne 2. září 2015 proběhly volby členů do školské rady, zástupcem zákonných zástupců  žáků a zletilých žáků byl zvolen: žák Martin Schreiner, narozen 7. března 1997.

S platností od 1. 12. 2015 byla, jako zástupce zákonných zástupců žáků a zletilých žáků do Školské rady při EDUCA Pardubice - Střední odborné škole, s.r.o., jmenována Kamila Kvičerová, narozena 11. května 1997 - nahradila tak původního zástupce Martina Schreinera, kterému zanikl mandát z důvodu přestupu na jinou školu.

Dne 9. června 2016 proběhly doplňující volby členů do školské rady, zástupcem zákonných zástupců žáků a zletilých žáků byla zvolena:
žákyně Nikola Lejpová, narozena 25. 1. 1997 - nahradila tak Kamilu Kvičerovou, která úspěšně absolvovala studium a zakončila ho maturitní zkouškou (mandát zanikl).

Dne 2. září 2015 proběhly volby členů do školské rady, zástupcem pedagogů byla zvolena:
Ing. Jitka Sýkorová, narozena 23. listopadu 1979.

Stávající školská rada má tyto členy:

Za zřizovatele školy: Ing. Adriana Staňková, narozena 18. prosince 1968.
Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: žákyně Nikola Lejpová, narozena 25. ledna 1997
Za pedagogy: Ing. Jitka Sýkorová, narozena 23. listopadu 1979.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce