Představení oboru

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

Zaměření na sportovní management v rámci oboru zdůrazňuje specifika oblasti vedení a práce ve sportovních klubech a podobných organizacích.

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru, např. SPMG na VŠB Ostrava, SPMG v Praze, aj., dále na fakultě pedagogické, filosofické apod.

Kromě toho může začít samostatně podnikat. Jako zaměstnanec se absolvent uplatní například v oblasti nižšího a středního managementu ve firmách či institucích a obecně tam, kde se uplatní i absolvent oboru Zahraniční obchod a logistika.

Obzvláště vhodné pro absolventa jsou tyto oblasti:

  • sportovní kluby a jiná tělovýchovná a sportovní zařízení,
  • výkonné výbory sportovních a tělovýchovných svazů,
  • centra volného času (různé sportovní aktivity),
  • správa a provoz sportovních zařízení klubů, měst a obcí,
  • organizace a zabezpečení sportovních akcí v agenturách,
  • tvorba pohybových projektů,
  • konzultační a poradenská činnost,
  • výroba a prodej sportovního zboží,
  • služby v oblasti sportu a rekreace,
  • trendy zdravého způsobu života a životního stylu.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce