Výše úplaty za vzdělání je uváděna za jeden školní rok, a je splatná ve dvou splátkách (za každé pololetí). V případě nejasností nebo jiných požadavků kontaktujte kancelář školy!

Škola má zaveden stipendijní program dle studijních výsledků žáků. Stipendium je pak vypočítáno procentem z úplaty za vzdělání - více informací naleznete ve Stipendijním řádu, který je součástí Školního řádu.

 

Platné pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté studium

DENNÍ

  • Ekonomika a podnikání:    18.900 Kč za školní rok
  • Informační technologie:    19.900 Kč za školní rok

DÁLKOVÉ

  • Ekonomika a podnikání:    18.900 Kč za školní rok
  • Informační technologie:    19.900 Kč za školní rok

Dvouleté studium

DENNÍ

  • Ekonomika a podnikání:    18.900 Kč za školní rok
  • Informační technologie:    19.900 Kč za školní rok

DÁLKOVÉ

  • Ekonomika a podnikání:    18 900 Kč za školní rok
  • Informační technologie:    19 900 Kč za školní rok

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce