Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - šk. r. 2018/2019

Celkové bodové hodnocení zahrnuje jak výsledky testů z ČJL a MAT, tak školní kritéria (vysvědčení ze ZŠ, reprezetnace žáka na ZŠ, akce Na jeden den Středoškolkem, Přijímačky na nečisto, DOD).  

Vyvěšeno: 27. 4. 2018

Sejmuto:   16. 5. 2018

 

Přijatí uchazeči:

  • odevzdají vyplněný zápisový lístek - lhůta pro odevzdání je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (nejpozději do 15. května 2018).
  • osobně si vyzvednou rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy v předem dohodnutém termínu s Bc. Ivanou Ondráčkovou - tel. 466 921 836 nebo 774 704 043, e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz. POZOR! V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 bude škola i kancelář z provozních důvodů uzavřena.
  • budou se zákonným zástupcem podepisovat smlouvu o studiu - při podpisu smlouvy o studiu je splatná pololetní úplata za vzdělání na I. pololetí 2018/2019.

 

Nepřijatí uchazeči:

  • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat odvolání k rukám ředitele školy proti nepřijetí.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce