Výsledky přijímacího řízení pro šk. r. 2019/2020 - 1. kolo

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ

Celkové bodové hodnocení zahrnuje jak výsledky testů z ČJL a MAT, tak školní kritéria.  

Vyvěšeno: 29. 4. 2019

 

Přijatí uchazeči:

  • Odevzdají vyplněný zápisový lístek - lhůta pro odevzdání je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (nejpozději do 15. května 2019).
  • Osobně si vyzvednou rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy v předem dohodnutém termínu s Bc. Ivanou Ondráčkovou - tel. 466 921 836 nebo 774 704 043, e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz
  • Budou se zákonným zástupcem podepisovat smlouvu o studiu - při podpisu smlouvy o studiu je splatná pololetní úplata za vzdělání na I. pololetí 2019/2020.

 

Nepřijatí uchazeči:

  • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat odvolání k rukám ředitele školy proti nepřijetí.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce